Vodohospodářské
stavby

Infrastruktura

Vodopro s.r.o.
Husníkova 20, Praha 13
jakubu@vodopro.cz
+420 233 081 981

Reference

Název akce Klient Rozsah
činností
Rok
Obytný soubor "Na Vackově" M.S. Architekti ZTIIFVOD v realizaci
Trutnov Shopping Mall Chapman Taylors ZTIPVOD v realizaci
Bytový komplex Hrdlořezy KRR Architekti ZTIP v realizaci
Rezidence "Melicharka" Excon development, s.r.o. ZTIP v realizaci
Vodovodní přivaděč Dolní Břežany   VODINZ v realizaci
Zimní Stadion Vyškov   ZTI v realizaci
Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně   ZTIPVOD v realizaci
BD Uhříněves   ZTIVOD v realizaci
Rekonstrukce admin. budovy firmy Omnipol, a.s.   ZTI v realizaci
Bytový dům „Slatinka“, I. a II. etapa   ZTI 2009
Apartmánové byty v Harrachově U Dolu   PVOD 2009
Obchodní centrála firmy Fronius ČR, s.r.o.   ZTIPVOD 2009
CNG stanice Pražské služby, a.s.   P 2009
Centrum odpadového hospodářství, Klatovy   ZTIVOD 2009
Rozšíření areálu fy Hennlich Industrietechnik, Litoměřice Casua, s.r.o. ZTIVOD 2008 - 2009
Rekonstrukce silnice II. třídy č. 244 (propojení silnic I/9 a I/16)   VOD 2008
Výstavba bytového komplexu Pod Kaštankou, Jílové u Prahy   ZTIP 2008
Rekonstrukce silnice II. třídy č. 111   VOD 2008
Přeložka STL plynovodního řadu, ÚPMD Praha   P 2008
ÚPMD - Přístavba přednáškového sálu   ZTI 2008
Obytný soubor Cholupice - I.etapa a II. etapa   ZTIPVOD 2008
Rekonstrukce objektu ČS a.s., Rytířská 29, Praha 1   ZTIP 2008
Administrativní budova Drahobejlova   ZTI 2008
Výstavba bytového domu "Vavřenova"   ZTIP 2008
Přeložka jednotné kanalizační stoky PVS     2008
Rodinné domy "U Prknovky"   PIFVOD 2008
VTL plynovodní přípojka pro CNG stanici   P 2008
Poliklinika Budějovická   ZTI 2008
Návrh infrastruktury v obci Tuchlovice   PIFVODINZ 2007 - 2008
Obnova a dostavba Barrandovských Teras   PVOD 2007 - 2008
Prague – West Business Center Chrášťany   ZTIIFVOD 2007
Obytný soubor "Klínovecké louky"   ZTIVOD 2007
Suchý polder pro obytný soubor Zelené město   VOD 2006 - 2008
Obytný soubor Zelené město, Jarov   VOD 2006
R6 Logistic Park, Jeneč   VOD 2006
Rekonstrukce budovy České inspekce životního prostředí   ZTI 2006
Komerční centrum Jarov, Praha 9   ZTIVOD 2005 - 2006
Nové náměstí Uhříněves - 3.etapa   PVOD 2005 - 2006
Dostavba budovy Českého metrologického institutu v Praze Hostivaři   ZTI 2005 - 2006
Prodejní hala Gigasport, České Budějovice   ZTI 2005
Rekonstrukce dešťové stoky V Dolních Břežanech   VOD 2005
Obytný soubor "Červená skála", Řež - Husinec   PVOD 2004 - 2006
Karlovarská Business Park   ZTIP 2004 - 2006
Bytový dům „Hudečkova“   ZTIP 2004
Obytný soubor bytových a rodinných domů "Na Krutci"   ZTIPVOD 2003 - 2006
Výstavba nových budov Chemicko – technologické fakulty Univerzity Pardubice v areálu studentských kolejí v Polabinách   ZTIPIFVOD 2003 - 2005
ČKD Technické laboratoře - rekonstrukce     2003
Domov důchodců Mohelnice     2002
Zličín Shopping Centre - Metropole   ZTI 2002
Polyfunkční dům, Dolní Břežany   ZTI 2001
OBYTNÝ DŮM s pečovatelskou službou, Jáchymov   ZTI 2001
© 2015 Ing. Pavel Jakubů, All rights reserved.