Vodohospodářské
stavby

Infrastruktura

Vodopro s.r.o.
Husníkova 20, Praha 13
jakubu@vodopro.cz
+420 233 081 981

O firmě

Firma Vodopro vznikla po ukončení činnosti společnosti VodoPro, s.r.o. a plynule navázala na její činnost. Je vedena Ing. Pavlem Jakubů - fyzickou osobou. Firma je zároveň členem neoficiálního sdružení projektantů “Interprojekt – odpady“, se kterým úzce spolupracuje a s nímž sdílí kancelářské prostory.

Firma se zabývá projektováním ZTI, plynovodů a inženýrských sítí včetně vodohospodářských staveb a pohybuje se v oboru (v různých podnikatelských formách) již od roku 1997. Od roku 2002 zpracováváme cca 100 až 150 projektových zakázek ročně, od drobných projektů až po skladová centra, soubory bytových domů, obchodní domy a zasíťování pozemků.

Firma je držitelem autorizace v oboru Technika prostředí staveb – technická zařízení, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a městské inženýrství..

Ke své práci využíváme moderní výpočetní techniku - pracovní stanice s operačním systémem Microsoft Windows 7 a 8, propojené v síti, s centrálním datovým serverem s několikastupňovým systémem zálohování. K tisku využíváme černobílé i barevné multifunkční zařízení a barevný plotr, s možností tisku do rozměru A0. Projekční práce probíhají na platformě AutoCAD R 2014 s nadstavbou vlastní výroby, využíváme společnou databázi objektů.

V soiučasné době jsme též schopni navrhovat systémy ZTI, plynovodů, závlah a vodních prvků jako 3D model BIM, vytvářený v systému Autodesk Revit MEP (verze 2012 nebo 2013). jedná se o nový trend projektování, který umožňuje provést přesný návrh, včetně všech vazeb a zejména přesnou koordinaci rozvodů. To eliminuje koordinační chyby na stavbě. Modle BIM lze dále využít při provozování budovy

Pro venkovní sítě a objektu využíváme jednak AutoCAD Civil 3D 2013, jednak profesionální nadstavbu Autocadu Urbano Canalis.

Jsme schopni vydávat projekty i v jiném něž českém jazyce, dosud jsme některé projektové dokumentace dodávali v angličtině, slovenštině a ruštině.

Naši subdodavatelé měřičských prací, předávají nové měřičské podklady v digitální formě, která eliminuje chyby při kopírování a výrobě matric a umožňuje získat více informací s přesností odpovídající přesnosti měření a grafických systémů - tedy o několik řádů ve srovnání při odečítání údajů z map vykreslených na matrice.

Prostřednictvím ověřených subdodavatelů zajišťuje naše firma pro své zakázky i geodetické služby, průzkumné práce a jejich vyhodnocení; a dále také projekty komunikací a rozvodů elektro.

Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem ze staveb a znalostí firem v českém regionu nabízí naše firma i pomoc při výběrovém řízení dodavatelů staveb.

K zakázkám standardně nabízíme i inženýrskou činnost, tj. kompletní servis pro naše klienty může zahrnovat vše od zpracování projektové dokumentace pro územní řízení nebo studie až po vydání stavebního povolení a odborný dozor v průběhu výstavby.

Za posledních několik let jsme získali bohaté zkušenosti s aplikací nových stavebních předpisů - zák. č. 183/2006 Sb. v praxi

© 2015 Ing. Pavel Jakubů, All rights reserved.