Vodohospodářské
stavby

Infrastruktura

Vodopro s.r.o.
Husníkova 20, Praha 13
jakubu@vodopro.cz
+420 233 081 981

Činnost firmy

Zdravotně technické instalace

Projekce vnitřních vodovodů, požárních vodovodů a vnitřní kanalizace včetně přípojek. Rozsah projektů od rodinných domu, bytových domů až po administrativní budovy a skladové haly. Řešení likvidace dešťových vod.

Infrastruktura

Projekce inženýrských sítí pro napojení nových parcel, administrativních nebo skladových areálů. Řešení vodovodních, kanalizačních (gravitačních, tlakových) a plynovodních řadů (STL,NTL) včetně přípojek.

Plynovody

Projekce vnitřních a veřejných plynovodů (STL, NTL). Rozsah projektů od rodinných domu, bytových domů až po administrativní budovy a skladové haly tzn. domovní plynovody, průmyslové plynovody, plynové kotelny a regulační stanice.

Vodohospodářské stavby

Kompletní projekce retencí, rybníků, ČOV, čerpacích stanic, Lapolů, ORL včetně zajištění projektů statiky.

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti jsme schopni zajistit pro investora získání územních řízení, stavebního povolení případně stavebního povolení pro vodní díla a povolení komunikací vydávaných specielním stavebním úřadem, dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Dále nabízíme spolupráci formou technického nebo autorského dozoru staveb, případně spolupráci a poradenství při výběru vhodného dodavatele.

© 2015 Ing. Pavel Jakubů, All rights reserved.